Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27.5.2024 đến ngày 02.6.2024
  • 25 Tháng 5, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 27.5.2024 đến ngày 02.6.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 27.5.2024 đến ngày 02.6.2024Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ...

Lịch công tác tuần từ ngày 20.5.2024 đến ngày 26.5.2024
  • 20 Tháng 5, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 20.5.2024 đến ngày 26.5.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 20.5.2024 đến ngày 26.5.2024Ngày, tháng Thời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa...

Lịch công tác tuần từ ngày 13.5.2024 đến ngày 19.5.2024
  • 18 Tháng 5, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 13.5.2024 đến ngày 19.5.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 13.5.2024 đến ngày 19.5.2024Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ...

Lịch công tác tuần từ ngày 06.5.2024 đến ngày 12.5.2024
  • 08 Tháng 5, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 06.5.2024 đến ngày 12.5.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 06.5.2024 đến ngày 12.5.2024Ngày, tháng Thời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn...