Trải nghiệm HPU

Top trường Công nghệ điện tử ở Hải Phòng
  • 20 Tháng 2, 2024
Top trường Công nghệ điện tử ở Hải Phòng

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế ở Hải Phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, ngành Công nghệ điện tử đang...

Top trường đào tạo công nghệ thông tin miền bắc
  • 02 Tháng 2, 2024
Top trường đào tạo công nghệ thông tin miền bắc

Thời đại 4.0 đã đặt ra những thách thức mới, đồng thời cũng mở ra những cơ hội không ngờ cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ...

Ngành Kỹ thuật môi trường học trường nào ở miền Bắc?
  • 31 Tháng 1, 2024
Ngành Kỹ thuật môi trường học trường nào ở miền Bắc?

Với những thách thức ngày càng lớn do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường tạo ra, nhu cầu về các chuyên gia Kỹ thuật môi trường ngày...

Nên học ngôn ngữ anh ở trường đại học nào ở Miền Bắc?
  • 30 Tháng 1, 2024
Nên học ngôn ngữ anh ở trường đại học nào ở Miền Bắc?

Trong thời kỳ toàn cầu hóa ngày nay, việc học Ngôn ngữ Anh không chỉ là một lựa chọn, mà là bước đi không thể thiếu đối với những người...