Ba công khai

Ba công khai năm học 2023 - 2024
  • 20 Tháng 9, 2023
Ba công khai năm học 2023 - 2024

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2023-2024

Ba công khai năm học 2022 - 2023
  • 20 Tháng 2, 2023
Ba công khai năm học 2022 - 2023

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2022-2023. 

Ba công khai năm học 2021-2022
  • 15 Tháng 3, 2022
Ba công khai năm học 2021-2022

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2021-2022 tải file tại đây.

Ba công khai năm học  2020-2021
  • 16 Tháng 3, 2021
Ba công khai năm học 2020-2021

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2020-2021.