Thông báo

Thông báo Triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2023 – 2024
  • 13 Tháng 1, 2024
Thông báo Triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

- Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 số 452/KH-HT ngày 06 tháng 07 năm 2023.- Phòng Đào tạo – QLKH thông báo kế hoạch...

LỊCH THI: KỲ THI PHỤ - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024
  • 31 Tháng 12, 2023
LỊCH THI: KỲ THI PHỤ - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

LỊCH THI: KỲ THI PHỤ - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024, xem Tại đây

THÔNG BÁO Về việc học Kỹ năng mềm thuộc học phần GIÁO DỤC CÔNG DÂN SINH VIÊN
  • 10 Tháng 11, 2023
THÔNG BÁO Về việc học Kỹ năng mềm thuộc học phần GIÁO DỤC CÔNG DÂN SINH VIÊN

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 số 452/KH-HT ngày 06 tháng 07 năm 2023;Căn cứ đề cương học phần GIÁO DỤC CÔNG DÂN SINH...

Thông báo Lịch thi: Kỳ thi chính - Học kỳ 1 năm 2023 - 2024
  • 10 Tháng 11, 2023
Thông báo Lịch thi: Kỳ thi chính - Học kỳ 1 năm 2023 - 2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng trân trọng thông báo Lịch thi: Kỳ thi chính - Học kỳ 1 năm 2023 - 2024:Chi tiết, xem Tại đây