Thông báo

Thông báo Lịch thi Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Học kỳ 2)
  • 24 Tháng 4, 2024
Thông báo Lịch thi Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Học kỳ 2)

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2023 - 2024, tải về Tại đây  

Thông báo Triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2023 – 2024
  • 13 Tháng 1, 2024
Thông báo Triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

- Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 số 452/KH-HT ngày 06 tháng 07 năm 2023.- Phòng Đào tạo – QLKH thông báo kế hoạch...