Thông báo

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
  • 01 Tháng 11, 2023
Kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024 NGÀNHThực tậptốt nghiệpChấm bảo vệ thực tập tốt nghiệpĐăng ký làmtốt nghiệpLàm đồ án/khóa luận tốt nghiệpBảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệpCông...

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 3 năm 2023
  • 04 Tháng 10, 2023
Kế hoạch tốt nghiệp đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Kế hoạch tốt nghiệp đợt 3 năm 2023:NGÀNHĐăng ký làmtốt nghiệpLàm đồ án/khóa luận tốt nghiệpBảo vệ đồ...

Thông báo về việc khám sức khoẻ cho tân sinh viên K27
  • 20 Tháng 9, 2023
Thông báo về việc khám sức khoẻ cho tân sinh viên K27

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình Đại học...

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân dành cho Tân sinh viên K27
  • 13 Tháng 9, 2023
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân dành cho Tân sinh viên K27

     Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.    ...