Thông báo

Lịch thi lại Học kỳ 2 – Năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch thi lại Học kỳ 2 – Năm học 2023 - 2024, tải về Tại đây