Thông báo

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2023
  • 22 Tháng 8, 2023
Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2023 như sau:I. Điểm trúng...

Thông báo Kế hoạch nhập học hệ đại học chính quy đợt 1 năm học 2023 – 2024
  • 18 Tháng 8, 2023
Thông báo Kế hoạch nhập học hệ đại học chính quy đợt 1 năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quy chế và Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo kế hoạch...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024
  • 09 Tháng 8, 2023
Thông báo về việc triển khai kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo về việc triển khai kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024: NGÀNHThực tậptốt nghiệpChấm bảo...

Thông báo tạm dừng trang website: https://qlgd.hpu.edu.vn/
  • 14 Tháng 6, 2023
Thông báo tạm dừng trang website: https://qlgd.hpu.edu.vn/

THÔNG BÁO: từ ngày 15/06/2023 Quản trị mạng sẽ tạm thời dừng hoạt đồng trang website: https://qlgd.hpu.edu.vn/  để tiến hành đối chiếu dữ liệu, QTM sẽ có thông báo chính...