Thông báo

Thông báo Lịch thi Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Học kỳ 2)

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch thi Học kỳ 2 – Năm học 2023 - 2024, tải về Tại đây