Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023
  • 12 Tháng 10, 2023
Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌCCăn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào...

Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy Đợt bổ sung năm 2023
  • 22 Tháng 8, 2023
Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy Đợt bổ sung năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 như...

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2023
  • 22 Tháng 8, 2023
Thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2023 như sau:Điểm trúng tuyển...

Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
  • 20 Tháng 7, 2023
Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển...