Ba công khai

Ba công khai năm học 2014-2015
  • 16 Tháng 3, 2015
Ba công khai năm học 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2014-2015 tải file tại đây.

Ba công khai năm học 2013-2014
  • 10 Tháng 3, 2014
Ba công khai năm học 2013-2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2013-2014 tải file tại đây.

Ba công khai năm học 2012-2013
  • 11 Tháng 3, 2013
Ba công khai năm học 2012-2013

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2012-2013 tải file tại đây.

Ba công khai năm học 2010-2011
  • 15 Tháng 3, 2011
Ba công khai năm học 2010-2011

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2010-2011 tải file tại đây.