Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 08.7.2024 đến ngày 14.7.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 08.7.2024 đến ngày 14.7.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2 8/7/2024

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

09/7/2024

Từ 8h00

Dự Hội nghị trực tuyến Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của TW Đảng (khoá XIII)

TS. Trần Thị Mai – TV Đảng uỷ

VP Đảng

Số 10

Hồ Sen

8h00-11h30

 

 

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 1

(Xin hoãn thông báo sau)

TT HĐTĐG và

GS. Trần Hữu Nghị,

CN. Lê Thị Bích Ngọc,TS. Trần Thị Mai, TS. Trần Thị Ngọc Liên

Trưởng nhóm 1

P. họp Nhà G

 

 

 

 

 

14h00-16h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 7

(Xin hoãn thông báo sau)

TT HĐTĐG và TS. Trần Đức Nga, CN. Nguyễn Thị Hiền, ThS. Bùi Thị Kim Oanh

Trưởng nhóm 7

P. họp Nhà G

Từ 14h00

Họp Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường; Mời cô Đan, cô Ngọc - Ban Kiểm soát, Thầy Kiên KTT

TK-HĐT

P. họp Nhà G

Thứ 4

10/7/2024

8h00-11h30

 

 

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 4

TT HĐTĐG và TS. Trần Thị Ngọc Liên,

TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. Nguyễn Thị Kim Dung, KS. Bùi Thị Hồng Anh

Trưởng nhóm 4

P. họp Nhà G

14h00-16h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 3

TT HĐTĐG và ThS. Trần Hữu Trung, ThS. Nguyễn Đức Kiên, ThS. Đào Hữu Đồng

Trưởng nhóm 3

P. họp Nhà G

Từ 14h00

Dự Hội nghị Quận uỷ Lê Chân lần thứ 18

TS. Trần Thị Mai – TV Đảng uỷ

VP Đảng

Số 10

Hồ Sen

Thứ 5

11/7/2024

7h30-17h00

 

 

Chương trình tham quan, học tập tại Hạ Long – Quảng Ninh

CB, GV, NV Nhà trường

BCH -Công đoàn Trường

Quảng Ninh

Thứ 6

12/7/2024

 

8h00-11h30

 

 

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 5

TT HĐTĐG và TS. Nguyễn Trí Minh,

ThS. Nguyễn Thị Hà Anh, PGS.TS. Nguyễn Đại An

Trưởng nhóm 5

P. họp Nhà G

14h00-16h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 6

TT HĐTĐG và ThS. Phạm Thị Kim Oanh, ThS. Lê Trường Sơn, CN. Phạm Thị Thanh Huyền

Trưởng nhóm 6

P. họp Nhà G

Thứ 7

13/7/2024

8h00-11h30

 

 

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với nhóm 2

TT HĐTĐG và TS. Nguyễn Tiến Thanh,

ThS. Trần Thị Thùy Dương, ThS. Vũ Thị Thanh Hương

Trưởng nhóm 2

P. họp Nhà G

Chủ nhật

14/7/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp