Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03.6.2024 đến ngày 09.6.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 03.6.2024 đến ngày 09.6.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

03/6/2024

Từ 14h00

 

 

Họp về cải tạo nhà D&F

CTHĐT, HT, PHT. HC-NV, TP. HC-TH, TP. TS-HTQT, KTT

P. HC-TH

P. họp Nhà G

Thứ 3

04/6/2024

Từ 14h00

 

Họp Online với Công ty Cổ phần Xu hướng số về Kế hoạch truyền thông online

GĐ- TTTTTV, P. TS - HTQT

P. TS - HTQT

P. họp Thư viện mở A101

Thứ 4

05/6/2024

Từ 8h00

 

 

Làm việc với P. HC-TH về mô tả vị trí công tác

HT, PHT. HC-NV,

PTP. HC-TH

P. HC-TH

P. họp Nhà G

Từ 14h00

Họp về Dự thảo quy chế lương của HPU

HT, PHT. HC-NV,

PTP. HC-TH, KTT

P. HC-TH

P. họp Nhà G

Thứ 5

06/6/2024

Từ 14h00

Họp HĐT HPU

Các thành viên HĐ

TK-HĐT

P. họp Nhà G

Thứ 6

07/6/2024

 

Từ 8h00

 

Làm việc với TS Chính về Dự thảo Báo cáo tự đánh giá CSGD

HT, TS. Chính,

cô Dương

TS. Chính

Phòng HT

Thứ 7

08/6/2024

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

09/6/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp