Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01.7.2024 đến ngày 07.7.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 01.7.2024 đến ngày 07.7.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 01/7/2024

Từ 07h30

Quần chúng ưu tú được Đảng bộ giới thiệu tham gia  lớp cảm tình đảng tại Trung tâm chính trị Quận Lê Chân (Từ ngày 28/6/2024 đến ngày 4/7/2024)

Quần chúng ưu tú

VP Đảng

Số 202 Tô Hiệu

Từ 09h00

HT làm việc với TS Chính về dự thảo một số văn bản và danh mục các minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá CSGD

HT, TS Chính, ThS Dương

TS Chính

VP-HT

Thứ 3

02/7/2024

Từ  08h00

HT làm việc với P. TS-HTQT về việc triển khai các công việc tuyển sinh và truyền thông tuyển sinh trong tháng 7/2024

HT, PHT Liên, P.TS-HTQT

P.TS-HTQT

VP-HT

Thứ 4

03/7/2024

Từ 07h45

Dự Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức mới

TS. Trần Thị Mai - TV Đảng uỷ

VP Đảng

Số 10 E Hồ Sen

Từ 08h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TS. Trần Thị Ngọc Liên – TK. Khoa Ngoại ngữ

Các thành viên HĐ nghiệm thu

P. ĐT-QLKH

P. họp Nhà G

Từ 08h00

HT nghe báo cáo về kết quả xây dựng mô tả công việc của các vị trí công tác trong các đơn vị

HT, PHT. HC-NV, PTP. HC-TH,

PTP HC-TH

VP-HT

Từ 14h00

Họp thảo luận về Dự thảo Quy chế lương

HT, PHT  HC-NV, PTP HC-TH, KTT

PTP HC-TH

P. họp Nhà G

Thứ 5

04/7/2024

 

 

 

 

 

Thứ 6

05/7/2024

Từ 14h00

Họp Hội đồng trường

Các TV-HĐT; mời cô Đan, cô Ngọc – Ban Kiểm soát; KTT

TK-HĐT

P. họp Nhà G

Thứ 7

06/7/2024

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/7/2024

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp