Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 10.6.2024 đến ngày 16.6.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 10.6.2024 đến ngày 16.6.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

10/6/2024

14h00 -16h00

 

 

Giao ban CBCC Nhà trường

Lãnh đạo và CBCC nhà trường

PHT ĐT-KH, PHT HC-NV

P. họp Nhà G

Thứ 3

11/6/2024

Từ 14h00

Thường vụ Đảng uỷ làm việc với BTV Công đoàn trường về thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III năm 2024

BTV Đảng uỷ, BTV Công đoàn trường, Mời KTT

VP -

 Đảng uỷ

P. họp Nhà G

14h30-17h00

Đón tiếp đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố HP

PHT.HC-NV, TP.HC-TH, TB. Bảo vệ

TP.HC-TH, TB. Bảo vệ

Phòng A101

Thứ 4

12/6/2024

9h00-11h00

Đào tạo thiết lập các quy trình chưa số hoá lên Base được

Ban tiên phong

TTTTTV

Phòng A101

14h00-16h00

Đào tạo sử dụng các quy trình nghiệp vụ đã thống nhất ở trên

Tất cả thành viên sử dụng Base

TTTTTV

Phòng A101

Từ 15h00

Dự Hội nghị Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng

GS. TS. NGƯT Trần Hữu Nghị

P.HC-TH

Số 5 – Lý Tự Trọng

Thứ 5

13/6/2024

Từ 14h00

 

Tập huấn công tác Văn thư – Lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước

TS. Trần Thị Mai – TV ĐẢng uỷ, Ô. Hùng – VP Đảng uỷ

VP Đảng uỷ

Số 10

Hồ Sen

Thứ 6

14/6/2024

 

Từ 14h00

 

 

 

 

Hội nghị quán triệt nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 24/4/2024 của Thành uỷ HP

Toàn thể giảng viên và người lao động, đại diện sinh viên là cán bộ lớp

P.HC-TH, VP Đảng

F301

Thứ 7

15/6/2024

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/6/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp