Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27.5.2024 đến ngày 02.6.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 27.5.2024 đến ngày 02.6.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

27/5/2024

08h00-09h00

Đón tiếp Đoàn Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây – TQ

 

PHT. ĐT-QLKH, TP. TS-HTQT, PTP. TS-HTQT

P. TS-HTQT

P. họp Nhà G

Thứ 3

28/5/2024

Từ 8h30

(cả ngày)

Dự “Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á”

PHT HC-NV, PGĐ TTTTTV

Ô. Trung, Ô Tuyên

Hà Nội

Từ 08h00

Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện NĐ số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ  về khu vực phòng thủ

Đ/c Lê Trường Sơn

Đ/c Sơn

Số 10

Hồ Sen

Từ 14h00

 

Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2024

TS. Trần Thị Mai – Thường vụ Đảng uỷ

VP Đảng

Số 202 Tô Hiệu

Thứ 4

29/5/2024

Từ 08h30

(cả ngày)

Dự “Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á”

PHT HC-NV, PGĐ TTTTTV

Ô. Trung, Ô Tuyên

Hà Nội

Từ 14h00

Họp Hội đồng TĐ-KT Nhà trường

Các thành viên HĐ TĐ-KT

TT HĐ TĐ-KT

P. họp Nhà G

Thứ 5

30/5/2024

Từ 08h00

HT làm việc với TTHĐTĐG về dự thảo báo cáo TĐG và các vấn đề có liên quan

HT và TTHĐTĐG

TT-HĐ TĐG

Phòng HT

16h00-17h00

Họp Hội đồng KH&ĐT Nhà  trường

Các thành viên HĐ KH&ĐT

TK-HĐ KH&ĐT

P. họp Nhà G

Thứ 6

31/5/2024

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

01/6/2024

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

02/6/2024