Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 17.6.2024 đến ngày 23.6.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 17.6.2024 đến ngày 23.6.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

17/6/2024

Từ 9h00

 

 

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn trường

Ô. Sơn

P. họp Nhà G

Từ 14h00

Báo cáo Chủ tịch Hội đồng trường về kết quả hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá và các vấn đề có liên quan.

CT-HĐT, BGH, TS. Trần Thị Mai, TS Lại Văn Chính

TS.

Lại Văn Chính

P. họp Nhà G

Thứ 3

18/6/2024

8h00-11h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 6

TT HĐTĐG và ThS. Oanh, ThS. Sơn, CN. Huyền

Trưởng nhóm 6

P. họp Nhà G

Từ 8h30

Đón tiếp đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố HP

PHT.HC-NV, TP.HC-TH, TB. Bảo vệ

TP.HC-TH, TB. Bảo vệ

P. họp Nhà G

Từ 14h00

 

Họp Hội đồng tuyển dụng Nhà trường

Các thành viên HĐ tuyển dụng

P. HC-TH

P. họp Nhà G

14h00-16h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 7

TT HĐTĐG và TS. Nga, ThS. Oanh, CN. Hiền

Trưởng nhóm 7

P. họp Nhà G

Thứ 4

19/6/2024

8h00-11h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 1

TT HĐTĐG và GS. Nghị, TS. Mai, TS. Liên, CN. Ngọc

Trưởng nhóm 1

P. họp Nhà G

Từ 8h30

Họp về bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Cải tạo bồn hoa trên vỉa hè đường Kênh Dương đoạn tiếp giáp Khu liên hợp TDTT-KSSV Trường

HT, PHT HC-NV, TP.HC-TH

P. HC-TH

Khu KSSV

14h00-16h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 3

TT HĐTĐG và ThS. Trung, ThS. Kiên, ThS. Đồng

Trưởng nhóm 3

Phòng Khách Nhà G

Từ 14h00

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Xây dựng, củng cố phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Chủ tịch Công đoàn trường

Ô. Sơn

Số 53 Lach Tray - HP

Thứ 5

20/6/2024

 

8h00-11h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 4

TT HĐTĐG và TS. Dung, TS. Liên, TS. Đan, KS. Hồng Anh

Trưởng nhóm 4

P. họp Nhà G

9h00-10h30

Công ty Thiên An demo giới thiệu phần mềm với hình thức họp online 

HT, Trưởng - Phó các đơn vị, P.ĐT-QLKH,  P. TS-HTQT, KTT, TTTTTV

TTTTTV

P. họp Nhà G

Từ 13h00

 

 

Hội nghị sơ kết khối thi đua Công đoàn cơ sở

 

Phó chủ tịch Công đoàn trường

Bà Oanh

Tiên Lãng, HP

Từ 14h00

Làm việc với Chi cục Thuế khu vực Lê Chân – Dương Kinh

HT, KTT

P.HC-TH

Số 200 Tô Hiệu

14h00-16h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 2

TT HĐTĐG và TS. Thanh, ThS. Dương, ThS. Hương

Trưởng nhóm 2

P. họp Nhà G

Thứ 6

21/6/2024

8h00-11h30

Thường trực Hội đồng tự đánh giá làm việc với Nhóm 5

TT HĐTĐG và TS. Minh, PGS.TS. An, ThS. Hà Anh

Trưởng nhóm 5

P. họp Nhà G

Từ 14h00

 

 

 

Họp duyệt các quy trình đã đưa lên BASE và xử lý các vấn đề có liên quan để chuẩn bị triển khai chính thức

BGH, Trưởng phó các đơn vị hành chính, và nhóm hỗ trợ xử lý các vấn đề trên BASE

PHT HC-NV

P. họp Nhà G

Thứ 7

22/6/2024

Từ 8h30

 

 

Lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Hải Phòng

Chủ tịch Công đoàn trường

Ô. Sơn

Số 88 Điện Biên Phủ

Chủ nhật

23/6/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp