Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024
  • 27 Tháng 1, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 229/01/202415h00-16h00Họp BCH Đảng...

Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024
  • 22 Tháng 1, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 222/01/2024Từ 10h00BTV Đảng...

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024
  • 13 Tháng 1, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 215/01/202414h00-16h00Giao ban BGH...

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024
  • 06 Tháng 1, 2024
Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 208/01/20248h00-11h30Phòng TS-HTQT làm...