Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 08.4.2024 đến ngày 14.4.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

08/4/2024

Từ 14h00

 

 

 

Họp về đào tạo tiếng Hàn

CTHĐT, HT, PHT Trung, PHT Liên, TS. Mai, TS Minh, TS Nga, KTT Kiên, cô Nhung

Ban Giám hiệu

P. họp Nhà G

Thứ 3

09/4/2024

13h30-17h00

 

 

 

Học tập trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước của SV Khoa QTKD và SV Khoa Du lịch

Cô Hương, cô Đan, P.TS & HTQT, P.ĐT-QLKH và sinh viên

Cô Hương,

cô Đan

Nhân Hoà -Vĩnh Bảo HP

Thứ 4

10/4/2024

Từ 8h30

 

 

 

 

 

Dự toạ đàm Thư viện số, chuyển đổi số Thư viện, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

PHT Trần Hữu Trung

P.HC-TH

Hà Nội

9h00-10h30

 

 

 

Làm việc với Đại diện Trường Đại học Charrisma - Malaysia

PHT TS.Liên, TP.TS-HTQT, BPNS

P. TS-HTQT

P. họp Nhà G

Thứ 5

11/4/2024

Từ 15h00

 

 

 

Họp Đảng uỷ mở rộng đến BT chi bộ

Các đ/c Đảng uỷ viên, BT chi bộ

Ban TV Đảng uỷ

P. họp Nhà G

Thứ 6

12/4/2024

10h30-11h00

 

 

 

Nghe báo cáo kết quả hoàn thành báo cáo tự đánh giá CSGD

HT, TS Chính

TS Chính

VP-HT

Thứ 7

13/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/4/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp