Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20.5.2024 đến ngày 26.5.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 20.5.2024 đến ngày 26.5.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

20/5/2024

Từ 14h00

Họp Hội đồng trường

Các thành viên HĐ

TK-HĐT

P.họp Nhà G

Thứ 3

21/5/2024

8h00-17h00

HT họp với TT HĐ TĐG về hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá CSGD

 

 

 

HT, TT HĐ TĐG

TT HĐ TĐG

Phòng HT

Thứ 4

22/5/2024

Từ 14h00

 

 

 

 

Làm việc với đại diện TT KĐCLGD - Đại học Vinh về kiểm định trường

 

 

CTHĐT, BGH, TT –HĐTĐG,

TT -HĐTĐG

P.họp Nhà G

Thứ 5

23/5/2024

Từ 14h00

 

 

 

 

Họp Hội đồng Thi đua – Khen trưởng Nhà trường (xin tạm hoãn thông báo sau)

Các thành viên HĐ TĐ-KT

TT HĐ TĐ-KT

P.họp Nhà G

Thứ 6

24/5/2024

Từ 14h00

Hiệu trưởng tiếp sinh viên

Hiệu trưởng, sinh viên

TK-HT, CTSV

Phòng HT

Thứ 7

25/5/2024

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/5/2024

8h00-11h30

Tổ chức chương trình Hội thảo Du học Đài Loan

Giáo viên, học sinh và phụ huynh các trường THPT

P. TS-HTQT, Công ty Du học và Đào tạo Ngoại ngữ Trác Việt

Phòng TV mở A101