Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 28.4.2024 đến ngày 05.5.2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo Lịch công tác tuần từ ngày 28.4.2024 đến ngày 05.5.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

29/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

30/4/2024

Cả ngày

Nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30-4

Toàn thể CB, GV và sinh viên

Bảo vệ trực 24/24

Toàn trường

Thứ 4

01/5/2024

Cả ngày

Nghỉ Lễ ngày Quốc tế lao động 01-5

Toàn thể CB, GV và sinh viên

Bảo vệ trực 24/24

Toàn trường

Thứ 5

02/5/204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

03/5/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

04/5/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/5/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp