Quản trị kinh doanh

Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh năm 2023
  • 18 Tháng 12, 2023
Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh năm 2023

Hưởng ứng Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải phòng, đồng thời nhằm...

Hành trình đạp xe tìm hiểu văn hoá, lịch sử và sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng của sinh viên HPU
  • 27 Tháng 11, 2023
Hành trình đạp xe tìm hiểu văn hoá, lịch sử và sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hải Phòng của sinh viên HPU

Học tập thông qua trải nghiệm là phương pháp giáo dục khuyến khích người học tham gia các hoạt động khám phá và phân tích vấn đề từ thực tế để...

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh khoá 25 với chương trình 1 ngày tham quan học tập thực tế
  • 08 Tháng 11, 2023
Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh khoá 25 với chương trình 1 ngày tham quan học tập thực tế

Thực hiện các hoạt động triển khai kết nối, hỗ trợ sinh viên học tập thực tế, ngày 06/11/2023 khoa Quản trị kinh doanh đã phối hợp với Hợp tác...

Học kỳ hữu dụng có tên “Thực tập tốt nghiệp”
  • 31 Tháng 10, 2023
Học kỳ hữu dụng có tên “Thực tập tốt nghiệp”

Thực tập tốt nghiệp là hoạt động giáo dục đặc thù nhằm nhằm đáp ứng tiêu tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra đã được đề ra đối với các...