Ngoại Ngữ

Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn Ngữ Anh

Sáng ngày 11/02/2023, tại phòng E201 trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã diễn ra buổi họp thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

Hội đồng thẩm định gồm có: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng - Chủ tịch Hội đồng; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt nam, Ủy viên phản biện 1; Tiến sĩ  Nguyễn Thị Thúy Thu, Phó trưởng bộ môn Dịch thuật, Văn hóa, và Lý thuyết tiếng; Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Ủy viên phản biện 2; Tiến sĩ Đỗ Thị Minh Hoàng, Giảng viên tiếng Hàn, Giám đốc Cty TNHH Tư Vấn Giáo Dục V-GO, Ủy viên; Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Bình, Giảng viên tiếng Trung, Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Giáo dục An Bình, Ủy viên; Thạc sĩ Phạm Thị Huyền, Giáo viên tiếng Nhật, trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, Hải Phòng, Ủy viên và Tiến sĩ Đoàn Hữu Chức, Trưởng Khoa Điện điện tử; Trường Đi hc Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Ủy viên thư ký.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học ngành Ngôn ngữ Anh trình bày vắn tắt về những nội dung chính của chương trình gồm: Mô tả chung của chương trình đào tạo; Căn cứ xây dựng chương trình; Mục đích, Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, Nội dung chương trình; Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp; Chiến lược giảng dạy; Cấu trúc chương trình đào tạo; Đóng góp của học phần vào chuẩn đầu ra; Các chương trình được sử dụng để đối sánh; Kế hoạch tổ chức thực hiện các học phần và các hình thức và phương pháp đánh giá kết quả.

Hội đồng trao đổi và thảo luận về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng với 04 chuyên ngành chính gồm chuyên ngành tiếng Anh, chuyên ngành Anh-Trung, chuyên ngành Anh-Nhật và chuyên ngành Anh-Hàn. Việc chia nhỏ các chuyên ngành góp phần tăng tính linh hoạt của chương trình đào tạo, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia học chuyên sâu cùng lúc hai ngôn ngữ, từ đó nâng cao năng lực cho người học và mang lại thêm cơ hội việc làm cho các em sau khi ra trường.

Các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí cao với nội dung và quy trình thực hiện chương trình đào tạo. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng “Chương trình đào tạo rất công phu, chi tiết, khoa học, đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước”. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Thu đánh giá cao tính linh hoạt của chương trình đào tạo. Tiến sĩ cho rằng việc bố trí chương trình hợp lý, giúp liên thông các chuyên ngành với nhau là một điểm mạnh của chương trình đào tạo. Ngoài ra, chương trình được xây dựng với các mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra theo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp và khả năng nâng cao trình độ được xác định phù hợp đối tượng theo học. Các mục tiêu được trình bày rõ ràng, chi tiết và đầy đủ. Cùng chia sẻ quan điểm này, Tiến sĩ Đỗ Thị Minh Hoàng cho rằng chương trình được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các căn cứ để xây dựng chương trình rất chi tiết và được trình bày rõ ràng. Trong đó, việc tham khảo khung chương trình đào tạo của các đại học trên thế giới và ý kiến thực tiễn từ chuyên gia, doanh nghiệp là việc làm đúng đắn vì đó là những gì đã đang được áp dụng và kiểm chứng trên thực tế. Việc phân chia các mục tiêu theo nhóm là cách làm khoa học, tường minh. Các học phần được sắp xếp hợp lý và tương đối phù hợp. Thời lượng chương trình đào tạo bố trí vừa đủ, hợp lý để có thể trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh và một ngôn ngữ khác.

Bên cạnh những điểm mạnh của chương trình đào tạo, Hội đồng thẩm định cũng nêu một số khuyến nghị, giúp cho chương trình hoàn thiện hơn.

Hội đồng Thẩm định chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh

Kết thúc buổi thẩm định, Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Liên thay mặt Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia để hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định và định hướng của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

(Khoa Ngoại Ngữ)