Ngoại Ngữ

Một số phong tục đón năm mới
  • 30 Tháng 1, 2024
Một số phong tục đón năm mới

Là sinh viên của Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, chúng tôi có cơ hội học tập, tìm hiểu, so sánh và đối...

Kết hợp học viết và ngữ pháp tiếng Hàn với những bài sửa lỗi sai
  • 29 Tháng 1, 2024
Kết hợp học viết và ngữ pháp tiếng Hàn với những bài sửa lỗi sai

Trong chương trình học của ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Hàn của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (HPU), kĩ năng...

Phát triển kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên trong môn đọc tiếng Hàn
  • 29 Tháng 1, 2024
Phát triển kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên trong môn đọc tiếng Hàn

Kĩ năng đọc hiểu là một kĩ năng quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ của sinh viên. Vì thế ngay từ những kì đầu tiên, sinh viên khoa...

Sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong giảng dạy tiếng Hàn cho sinh viên năm nhất
  • 29 Tháng 1, 2024
Sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong giảng dạy tiếng Hàn cho sinh viên năm nhất

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Hàn của trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng được tiếp xúc và học tập tiếng Hàn ngay từ năm...