Ngoại Ngữ

Sách tham khảo Anh Hàn giúp sinh viên học tập hiệu quả cùng lúc 2 ngôn ngữ

Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (HPU) hiện tại đang đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Anh – Hàn, sinh viên được học song song hai ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Hàn trong vòng 3,5 năm với định hướng sau khi ra trường sinh viên có thể thích ứng với những môi trường làm việc đa ngoại ngữ hiện nay.

Trong các môn học tiếng Hàn, song song với những giáo trình được viết bằng Tiếng Việt để sinh viên dễ dàng đọc hiểu thì để kết hợp việc học hai ngoại ngữ tiếng Anh và ngoại ngữ tiếng Hàn, giáo viên sẽ cung cấp cho sinh viên những sách tham khảo được giải thích bằng tiếng Anh. Phương pháp này giúp sinh viên có thể đồng thời học được hai ngoại ngữ. Ví dụ với ngữ pháp //여요 trong sách “The Korean Vebs Guide” được giải thích bằng tiếng Anh là “The present tense in Korean covers a wider range of tenses than in English. Therefore, a sentence in the present tense in Korean, e.g. “가요, can be translated to “I go”, “I’m going”, “I’m going to go” or even “I will go”.

 

Sách tiếng Hàn bằng tiếng Anh được giới thiệu cho sinh viên tham khảo

Lý do giáo viên cung cấp những tài liệu Anh – Hàn là để giúp sinh viên có thể kết hợp hai ngoại ngữ đang theo học, đồng thời giúp nâng cao vốn từ vựng của bản thân. Việc học hai ngôn ngữ song song, đặc biệt là khi chúng không có sự liên kết hoặc tương đương về mặt ngữ pháp, từ vựng,… là điều không dễ dàng. Vì thế việc tìm ra những mối liên hệ chung là việc quan trọng để giải quyết khó khăn cho sinh viên. So với tiếng Hàn, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - Hàn đã xây dựng được nền tảng tiếng Anh tương đối vững chắc nên việc sử dụng ngôn ngữ Anh để đọc những cuốn sách tiếng Hàn không gặp quá nhiều khó khăn.

Hiện tại sách tham khảo song ngữ Anh – Hàn được sử dụng tại HPU là những cuốn sách ngữ pháp tiếng Hàn được giải thích bằng tiếng Anh. Cụ thể, khi giảng dạy một ngữ pháp mới giáo viên sẽ cung cấp những giải thích bằng tiếng Anh về ngữ pháp đó để sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu trước. Sau đó, giáo viên sẽ giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt để sinh viên hiểu cặn kẽ về ý nghĩa và cách dùng. Ngoài ra các bài tập song ngữ cũng được giáo viên cung cấp để sinh viên thực hành. Ví dụ bài tập song ngữ điền vào chỗ trống như sau:

1.       내년에 빅방 콘서트에 (                       )

I’m going to a concert Big Bang tomorrow

2.       거기 밤에 (                             )

Please don’t go there at night

3. 다음 주에 석진 결혼식에 (                     )사람이 있어요?

Is anyone going to Seokjin’s wedding next week?

          Với sự hướng dẫn và định hướng của giáo viên, sinh viên có thể tiếp cận được những thông tin hữu ích mà đôi khi sách được viết bằng tiếng Việt không có. Nguồn sách tiếng Hàn được viết bằng tiếng Anh cũng rất phong phú, đem đến nhiều kiến thức hữu ích cho sinh viên. Vì vậy đây là phương pháp hữu ích có thể ứng dụng trong quá trình giảng dạy sinh viên đang học song song hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn.

(GV. Trần Thị Hồng Nhung - Khoa Ngoại ngữ)