Ngoại Ngữ

"Học đi đôi với hành"

“Học đi đôi với hành” là một nguyên lý giáo dục quan trọng. “Học” được hiểu là tiếp thu tri thức về phương châm, lý thuyết, lý luận trong khi đó “Hành” là sự vận dụng kiến thức học được vào thực tiễn đời sống và lao động sản xuất. “Học đi đôi với hành” giúp cho nhận thức và hành động của con người có tính thống nhất, bổ sung cho nhau, làm cho cái ta học được trở nên sâu sắc và vững chắc, hành động của ta có cơ sở khoa học, sẽ trôi chảy, dễ dàng, có thể logic và sáng tạo, để đạt tới kết quả cao. Nhận thức được tầm quan trọng của triết lý giáo dục này, Ban Lãnh Đạo và Thầy, Cô giáo khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng luôn nỗ lực hết sức tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho sinh viên của Khoa được thực hành những kiến thức đã học.

Trong các hoạt động giảng dạy và học tập tại Khoa, “Học” là các giờ tiếp thu kiến thức trên giảng đường, các bài học thu được từ nguồn tài liệu phong phú mà thầy cô và nhà trường cung cấp qua hệ thống thư viện mở hiện đại, thân thiện, là những bài học trực tuyến phong phú và hấp dẫn. “Hành” có thể đơn giản là các hoạt động thực hành trên lớp, thông qua các tiết giảng, nó cũng được triển khai sâu rộng hơn như khuyến khích và hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học, tham gia thực hành tại doanh nghiệp, tham dự các hội thảo, hội nghị xúc tiến việc làm, các hoạt động ngoại khóa từ đó giúp các em ứng dụng những kỹ năng và kiến thức ngoại ngữ đã học vào thực tế cuộc sống.

Sinh viên chuyên ngành Anh-Nhật tham gia Hội nghị Hợp tác Việt nam-Nhật Bản

Thông qua các hoạt động này, sinh viên không chỉ ghi nhớ tốt hơn mà còn nâng cao được kiến thức đã học. Bên cạnh đó, họ còn được tiếp cận với thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống từ đó có thể vận dụng để hành những điều học được một cách hiệu quả, giúp tăng hiệu quả và hứng thú trong việc học.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trong một buổi học thực tế

Sinh viên chuyên ngành Anh-Hàn trong một chuyến đi thực tế môn học “Giao thoa văn hóa”

Việc tăng số lượng tín chỉ cho học phần thực tập và kiến tập trong chương trình đào tạo đồng thời đa dạng các hoạt động thực tế là một trong những nhiệm vụ mà Lãnh đạo và giảng viên toàn khoa đã nỗ lực thực hiện trong năm học vừa qua. Đây không chỉ là một hoạt động mà còn là một cam kết mà Khoa Ngoại ngữ gửi đến các bạn học sinh, sinh viên về quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, hiện thực hóa nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành.”

(TS. Trần Thị Ngọc Liên - Khoa Ngoại ngữ)