Ngoại Ngữ

Chương trình Ngôn ngữ anh

Ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có nhiệm vụ đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, tác phong chuyên nghiệp và sức khoẻ để làm việc một cách có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

MỤC TIÊU CHUNG

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh được thiết kế để đào tạo cử nhân tiếng Anh có kiến thức tổng quan và chuyên sâu về ngôn ngữ Anh. Người học có khả năng sử dụng thạo tiếng Anh tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ dung cho Việt Nam. Người học có khả năng tự học cao, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

CHUẨN ĐẦU RA

Về Kiến thức

Chuẩn đầu ra

A1

Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin - học thuyết khoa học và chân chính nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau: Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mác Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiểu được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

A2

Nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về pháp luật. Vận dụng được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật vào các vị trí công tác. Hiểu và nắm vững một số kiến thức cơ bản về văn bản học tiếng Việt, văn hóa Việt nam và lịch sử văn minh thế giới, ứng dụng kiến thức đã học vào quá trình đối chiếu ngôn ngữ trong chương trình học cử nhân ngôn ngữ Anh.

A3

Hiểu rõ nội dung cơ bản về đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác quốc phòng-an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Vận dụng kiến thức đã học vào chiến đấu trong điều kiện tác chiến thông thường.

A4

Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ.

A5

Hiểu những khái niệm căn bản về cấu trúc của ngôn ngữ, bản chất và chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, các khái niệm cơ bản về lý thuyết ngôn ngữ và thực hành ngôn ngữ của ngôn ngữ Anh

A6

Nắm vững những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Anh: những khái niệm cơ bản trong Ngữ âm-âm vị học Tiếng Anh, phát âm đúng tiếng Anh, những vấn đề cơ bản của từ vựng học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ nghĩa; những vấn đề cơ bản của Ngữ pháp tiếng Anh, và vận dụng được những kiến thức về những vấn đề đó trong công việc chuyên môn; những vấn đề cơ bản của ngữ dụng học và có khả năng phân tích mối quan hệ giữa ngôn ngữ, ngữ cảnh và người sử dụng ngôn ngữ.

A7

Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật dịch, có thể áp dụng các kiến thức này trong công tác biên, phiên dịch.

A8

Vận dụng kiến thức khái quát về văn hóa, văn học, giao thoa văn hóa các nước nói tiếng Anh bao gồm các đặc điểm về lịch sử, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị giáo dục vào các kỹ năng thuyết trình, phân tích phê phán, làm việc nhóm, nghiên cứu liên ngành và kỹ năng tranh luận, nâng cao vốn từ vựng, các kỹ năng tiếng Anh.

A9

Có kiến thức cơ bản và có thể sử dụng được ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) ở trình độ tương đương HSK 3

Về Kỹ năng

Chuẩn đầu ra

B1

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tương đương độ 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

B2

Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung Quốc tương đương cấp độ HSK3.

B3

Có tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc định hướng đào tạo của mình.

B4

Có các năng lực và kỹ năng khác cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hội nhập như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thuyết phục, đàm phán.

B5

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng và khai thác hiệu quả Internet để phục vụ cho công việc chuyên môn.

Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Chuẩn đầu ra

C1

Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt

C2

Có ý thức tuân thủ phát luật, có trách nhiệm với xã hội và có ý thức bảo vệ môi trường

C3

Biết tự đánh giá bản thân, tự định hướng và lập kế hoạch phát triển bản thân nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

C4

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để học tập liên tục, học tập suốt đời, khả năng thích nghi xã hội và môi trường công tác.

C5

Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần cầu tiến

VỊ TRÍ, VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP:          

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng để đảm nhiệm những vị trí công việc sau:

+ Biên dịch viên/ Phiên dịch viên/ Biên tập viên: Có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

  • Cán bộ quan hệ quốc tế và đối ngoại;
  • Biên tập viên tại các cơ quan truyền thông;
  • Cán bộ nghiệp vụ tại các tổ chức kinh tế-xã hội của Việt nam và Quốc tế;
  • Cán bộ tại các bộ phận chức năng của các tập đoàn hoặc công ty đa quốc gia, liên doanh nước ngoài, hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam;
  • Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu sử dụng tiếng Anh;
  • Cán bộ phụ trách kinh doanh, xuất nhập khẩu, hải quan và logistics, marketing, retail sales;
  • Thư kí văn phòng;
  • Và các vị trí khác có yêu cầu về sử dụng tiếng Anh.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 125 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ: Theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Stt

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

 
 
 

A.

Khối kiến thức giáo dục đại cương

50

  

A.1.

Lý luận chính trị

11

Bộ môn Kinh tế chính trị

 

A.2.

Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Toán, Tin học

4

Bộ môn Cơ bản cơ sở

 

A.3

Giáo dục thể chất

3

Bộ môn Giáo dục thể chất

 

A.4

Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn

6

Bộ môn Cơ bản cơ sở

 

A.5

Giáo dục Quốc phòng

5

Trung tâm giáo dục quốc phòng

 

B

Khối kiến thức cơ sở ngành

32

Khoa Ngoại ngữ

 

C

Khối kiến thức chuyên ngành

33

Khoa Ngoại ngữ

 

D

Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp

10

Khoa Ngoại ngữ

 

 

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp tại Hotline: 0901598698 hoặc liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Hợp tác Quốc tế, Phòng D104, Khu Giảng đường, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, số 36 đường Dân lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. 

Page: https://www.facebook.com/HaiPhongPrivateUniversity