Tin tức hệ cao học

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2013, số 3406/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/09/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho phép trường Đại học dân lập Hải Phòng đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin.
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin năm 2020:
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
-   Ngành Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp: Những người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, hoặc những ngành gần và phù hợp
-   Ngành Hệ thống thông tin: Những người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, hoặc những ngành gần và phù hợp
-   Ngành Quản trị kinh doanh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành gần hoặc khác ngành. Người có bằng tốt nghiệp ngành khác phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
-   Chương trình đào tạo thạc sĩ các ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt và được thực hiện bởi các Giáo sư - Tiến sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực của ngành đào tạo.
-   Địa điểm học: tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
    3.1.   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)
    3.2.   Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác)
    3.3.   Bản sao giấy khai sinh
    3.4.   Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm hệ đại học.
    3.5.   Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc đối tượng ưu tiên).
4. CÁC MÔN THI TUYỂN:

Ngành
Môn 1
Môn 2
Môn 3
KT Xây dựng công trình DD&CN
Tiếng Anh
Cơ học kết cấu
Kết cấu BTCT
Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh
Quản trị học
Quản trị nhân sự
Hệ thống thông tin
Tiếng Anh
Toán rời rạc
Cơ sở dữ liệu
Học viên có  1 trong các điều kiện sau sẽ được miễn thi đầu vào ngoại ngữ:
-   Chứng chỉ ngoại ngữ B1
-   Chứng chỉ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
-   Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.
5. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN
    Thời gian nhận hồ sơ              : Từ ngày 13/05/2020 đến 15/07/2020
    Ôn tập                                     : Tháng 7&8/2020
    Thi tuyển                                 : Tháng 8/2020
    Lệ phí nộp và xét duyệt hồ sơ : 200.000 đồng/hồ sơ
6. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ:
Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học,
Tầng 1 nhà E Khu giảng đường trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải phòng
Số 36 đường Dân lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3740577 – 0943.414.339
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH