Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng chính thức có mã Tuyển sinh mới

Từ ngày 21/12/2022, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng chính thức đổi tên Mã Tuyển Sinh từ DHP thành #HPU

Các bạn 2k5 lưu ý: khi đăng ký xét tuyển vào Trường, ngoài việc cần ghi đúng mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển, cần đặc biệt ghi đúng mã của trường là
𝗛𝗣𝗨 nhé !!!

Chi tiết: Xem Tại đây