Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-HT ngày 22/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023, cụ thể như sau:

1.       Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

-        Mã ngành: 7340101

-        Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

2.       Hình thức và thời gian đào tạo

-        Hình thức đào tạo chính quy.

-        Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm.

3.       Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả bậc đại học.

4.      Điều kiện tuyển sinh

-        Người tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước cũng như nước ngoài, bao gồm cả công dân Việt Nam và cả công dân nước ngoài.

-        Người dự tuyển cần thỏa mãn các điều kiện sau:

4.1.    Về văn bằng

-        Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp (Phụ lục 1A) với ngành dự tuyển;

-        Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc ngành khác (Phụ lục 1A): sẽ học các môn học bổ sung kiến thức.

4.2.   Về trình độ ngoại ngữ

-        Người dự tuyển phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

       Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

       Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

       Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục 1B);

       Các chứng chỉ tương đương khác do các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (Phụ lục 1C), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5.       Bổ sung kiến thức

-        Đối tượng học bổ sung kiến thức: Tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp ngành gần hoặc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển.

-        Danh sách môn học bổ sung kiến thức (Xem tại Phụ lục 1D).

6.      Hồ sơ đăng kí xét tuyển, lệ phí, học phí

6.1.    Hồ sơ đăng kí xét tuyển

-        Đơn đăng ký dự tuyển;

-        Sơ yếu lý lịch;

-        Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm có công chứng;

-        Giấy chứng nhận sức khỏe;

-        02 ảnh 4x6 cm;

-        Bản sao giấy khai sinh;

-        Xác nhận trình độ ngoại ngữ (nếu có)

-       Bản sao có công chứng các báo cáo nghiên cứu khoa học (nếu có);

-       Mẫu hồ sơ tuyển sinh tại Phụ lục 2 của thông báo này.

Ghi chú: Nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2.   Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên/đợt thi

6.3.   Học phí: 1.150.000/tín chỉ

Lộ trình tăng học phí tối đa (nếu có): theo quy định của Chính phủ.

7.       Điều kiện trúng tuyển

Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh quyết định kết quả trúng tuyển.

8.      Thời gian nhận hồ sơ

-        Liên tục trong năm

9.       Địa điểm nộp hồ sơ

-        Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải phòng

Địa chỉ: Số 36 Đường Dân lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải phòng.

Hotline: 0901 598 698 – 0936 821 821

-        Thí sinh theo dõi thêm thông tin trên:

Website: http://www.hpu.edu.vn

Fanpage: Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Chi tiết Thông báo và Phụ lục, xem Tại đây

          KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Thị Ngọc Liên