Thông tin tuyển sinh

Quyết định V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Quyết định V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Xem tại đây