Thông tin tuyển sinh

Học bổng tuyển sinh "Tự hào HPU"

Học bổng tuyển sinh có tên gọi Học bổng “Tự hào HPU”. Đối tượng được xét cấp học bổng Tự hào HPU theo Quyết định số 231/QĐ-HĐT ngày 8/3/2023 của Nhà trường là các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy.
1.    Mức học bổng: 60 triệu đồng, 45 triệu đồng, 30 triệu đồng và 15 triệu đồng
2.    Thời gian hưởng: toàn khóa học
3.    Điều kiện nhận học bổng:
Có Đăng ký xét học bổng và có đầy đủ minh chứng cần thiết;
Có hạnh kiểm 3 năm học trung học phổ thông từ mức tốt trở lên;
Nhập học đợt 1 theo Nguyện vọng 1 trong thời gian quy định;
Có thành tích:
-    Đối với mức học bổng 60 triệu đồng: trong thời gian học trung học phổ thông đã có một trong số các thành tích sau:
+    Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia;
+    Giành huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ thi Olympic quốc tế.
-    Đối với mức học bổng 45 triệu đồng: trong thời gian học trung học phổ thông đã có một trong số các thành tích sau:
+    Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 
+    Đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi văn hóa, thể thao, nghệ thuật cấp tỉnh trở lên; 
+    Thuộc tốp 3 học sinh có điểm trung bình học tập năm lớp 12 cao nhất trường THPT nơi học sinh đó theo học (căn cứ chứng nhận của trường THPT).
-    Đối với học bổng mức 30 triệu đồng: có điểm xét tuyển trung bình (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 8,5 điểm/môn trở lên.
-    Đối với học bổng mức 15 triệu đồng: có điểm xét tuyển trung bình (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 7,5 điểm/môn trở lên.
4.    Điều kiện duy trì học bổng:
a)    Xếp loại rèn luyện các học kỳ từ mức tốt trở lên;
b)    Nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà trường, đóng học phí đầy đủ, đúng hạn;
c)    Không có học phần đạt dưới 5,5 điểm và có điểm trung bình tích lũy (tính theo thang điểm 10) của các học phần trong từng học kỳ:
-    Đối với mức học bổng từ 45 triệu đồng trở lên: Đạt từ 9,0 trở lên; 
-    Đối với mức học bổng mức 30 triệu đồng: Đạt từ 8,5 trở lên; 
-    Đối với học bổng mức 15 triệu đồng: Đạt từ 7,5 trở lên. 
Sinh viên đủ điều kiện duy trì học bổng ở học kỳ nào thì được hưởng học bổng của học kỳ đó. Điểm học phần để tính điểm trung bình tích lũy theo quy định tại Điểm này là điểm thi lần 1. Trường hợp có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thì được giảm 0,2 điểm trung bình theo quy định.