Thông báo

Tổ chức học ghép lớp kỳ 2, năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo lịch học ghép lớp học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên toàn trường.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 09/02/2023.

Thời gian học phụ đạo: Theo kế hoạch học kỳ 2, năm học 2022 - 2023.

Chi tiết xem tại đây