Thông báo

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân dành cho Tân sinh viên K27

     Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”. 

     Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuần "Sinh hoạt công dân HSSV" đối với Tân sinh viên hệ đại học K27 với nội dung như sau:

Ngày

Giờ học

Nội dung

Địa điểm

15/9/2023

(Thứ 6)

8h 00’ – 8h 30’

Sinh viên nghe phổ biến chương trình “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên”

F.301

8h 30’ – 9h 50’

Giới thiệu về Quy chế Đào tạo;

F.301

10h 00’ – 11h 00’

Biên chế lớp học, bầu CBL lâm thời, triển khai phiếu cá nhân…

F.301

18/9/2023

(Thứ 2)

8h 00’ – 9h 45’

Chuyên đề : Bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

F301

10h 00’ – 11h 00’

Chuyên đề: Phòng chống ma túy , chống tác hại thuốc lá trong học đường.

F.301

19/9/2023

(Thứ 3)

TB sau

Các Khoa gặp gỡ, giới thiệu ngành nghề cho sinh viên

TB sau

20/9/2023

(Thứ 4)

8h 00’ 9h 00

Chuyên đề: Luật An ninh mạng, luật thanh niên 2020

F.301

9h 15’ – 11h 00’

Chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023

F.301

21/9/2023

(Thứ 5)

8h 00’ 10h 00

Ngân hàng SHB giới thiệu ngành nghề, cơ hội việc làm cho sinh viên.

F.301

22/9/2023

(Thứ 6)

8h 00’ – 9h 00’

Giới thiệu về Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên theo học kỳ, năm học.

F.301

9h 15’ – 10h 30’

Giao lưu Đoàn TN – Hội SV với tân SV

F.301

10h 30’ – 11h 00’

 Hiệu trưởng nhà trường nói chuyện, giao nhiệm vụ cho tân SV

F.301

23/9/2023

(Thứ 7)

07h 30’ – 10h 00’

Tham dự Lễ kỷ niệm 26 năm thành lập trường + Khai giảng năm học mới.

Giảng đường

Từ 25/9 đến 29/9/2023

TB sau

Khai thác thư viện điện tử, HPU.net, đo đồng phục bổ sung, khám sức khoẻ, chụp ảnh làm thẻ sinh viên.

TB sau

 

(Phòng Đào tạo & QLKH)