Thông báo

Hạn thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo hạn thu học phí và các khoản đóng góp khác trong Học kỳ II năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
- Hạn thu học phí: Trước 17h00' ngày 06/03/2023.
- Hình thức thu học phí:
* Nộp trực tiếp tại Bộ phận Kế toán - Tầng 1 nhà H
* Chuyển khoản
Tên tài khoản: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Số tài khoản: 117000010227
Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Ngô Quyền, Hải Phòng
* Nội dung: Nộp các khoản đóng góp của sinh viên (Ghi rõ họ tên, mã sinh viên, lớp)