Ngoại ngữ 0

Chuẩn đầu ra ngành Ngoại ngữ


a.     Tên ngành đào tạo:
            + Tiếng Việt: Cử nhân tiếng Anh
            + Tiếng Anh: Bachelor of English
b. Trình độ đào tạo: Đại học                                                                   
c. Yêu cầu về kiến thức:
- Áp dụng kiến thức ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ dụng; những vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên sâu về giao văn hóa, diễn ngôn, văn bản, tư duy phê phán trong công việc phiên dịch, biên dịch, giảng dạy ngoại ngữ và các công việc khác có yêu cầu sử dụng tiếng Anh.
- Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Anh trong các tình huống giao tiếp có sự khác biệt về văn hóa và xã hội
- Thiết kế và thực hiện bài giảng cho các đối tượng người học khác nhau về trình độ và loại hình đào tạo.
- Nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ
- Có đủ năng lực sử dụng một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh để diễn đạt quan điểm dưới dạng văn bản viết hoặc nói về những vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội và những lĩnh vực khác ở mức độ cơ bản, đạt trình độ bậc 3 (B1) theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ của Châu Âu (CEFR);
d. Yêu cầu về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng:
- Sử dụng thành thạo kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết bằng tiếng Anh tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ của Châu Âu (CEFR);
- Có kỹ năng biên phiên dịch; đủ để đáp ứng nhu cầu công việc
+ Kỹ năng mềm:
-  Khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả, phục vụ cho công tác chuyên môn
-  Cập nhật kiến thức và phương pháp mới về nghiên cứu, học tập và giảng dạy ngoại ngữ
-   Cộng tác, làm việc độc lập, cởi mở, và sáng tạo.
-   Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác.
-   Thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi.
e. Yêu cầu về thái độ:
-  Có đạo đức nghề nghiệp.
-   Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống và trong công việc chuyên môn.
-   Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.
-   Có trách nhiệm với cộng đồng
-    Tuân thủ luật pháp.
f. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh HPU có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc sau:
-  Biên dich viên
-  Phiên dịch viên
-  Giáo viên
-  Nhân viên văn phòng
-  Và các vị trí khác có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ
g. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh HPU có khả năng:
-  Học tập nâng cao trình độ ở các bậc học trên và sau đại học
-  Học chuyển ngành sang các ngành khác trong khối học xã hội nhân văn
h. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
Xây dựng chuẩn đầu ra ngành tiếng Anh, HPU đã tham khảo chuẩn đầu ra của một số trường sau:
(1)Đại học Hồng Kông (The School of English, Hongkong University)
(2)Đại học Quốc Gia Singapore (National University of Singapore)
(3)Đại học Malaysia (Universiti Malaya)