Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

18/9/2023

14h00-16h00

 

 

 

 

Giao ban

 

 

 

Trưởng các đơn vị và CBCC

 

 

TK-HT

 

 

 

T1-Nhà G

 

 

 

Thứ 3

19/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

20/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

21/9/2023

 

15h00-17h00

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K23

 

 

 

Kính mời các thầy cô giáo, CBCC tham dự

 

P.ĐT-QLKH và các đơn vị liên quan

F301

Thứ 6

22/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

23/9/2023

 

 

Từ 08h00

 

 

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và Lễ kỷ niệm 26 năm thành lập Trường

Theo kế hoạch và giấy mời

Ban tổ chức

Khu Giảng đường

Chủ nhật

24/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)