Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

30/10/2023

14h00-15h00

 

Làm việc với  Trưởng Phòng HC-TH về công tác chuẩn bị CSVC phục vụ Hội nghị Nhà đầu tư

Hiệu trưởng, Trưởng phòng HC-TH

TPHC-TH

VP-HT

 

 

Thứ 3

31/10/2023

Từ 8h30

 

Hội thảo khoa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW nội dung về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

TS. Mai – TP. ĐT-QLKH

 

P.HC-TH

 

Hà Nội

 

Từ 14h00

Hội nghị Nhà đầu tư Trường ĐH Quản lý và Công nghệ HP

Toàn thể các NĐT

Theo QĐ

F301

Thứ 4

01/11/2023

Cả ngày

Từ 7h30

Khám sức khỏe định kỳ cho Giảng viên, người lao động

Toàn thể Giảng viên, người lao động

P.HC-TH (BP .Y tế)

Viện Y học biển

Thứ 5

02/11/2023

Cả ngày

Từ 7h30

Khám sức khỏe định kỳ cho Giảng viên, người lao động

Toàn thể Giảng viên, người lao động

P.HC-TH (BP. Y tế)

Viện Y học biển

Từ 8h - 11h

Khoa Du lịch đưa sinh viên tới Resort Sông Giá Golf tham quan học tập

Giảng viên và sinh viên Khoa Du lịch

Khoa Du lịch

Tổ hợp Khu Resort Sông Giá

Từ 9h00

Làm việc với ICO về các cơ hội hợp tác

HT, PHT.Liên, TS.Mai

PHT.Liên

P.Họp Nhà G

10h00-11h30

Lễ chào cờ tháng 11 cùa SV toàn trường

BGH, CBCC và SV

P.ĐT-QLKH và các đ/v l/q

F301

Thứ 6

03/11/2023

Cả ngày

Từ 7h30

Khám sức khỏe định kỳ cho Giảng viên, người lao động

Toàn thể Giảng viên, người lao động

P.HC-TH (BP.Y tế)

Viện Y học biển

Thứ 7

04/11/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)