Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

15/01/2024

14h00-16h00

Giao ban BGH và CBCC

BGH, CBCC

TK-HT

P. họp Nhà G

16h00-17h00

Đảng uỷ họp triển khai công tác năm 2024

Các đ/c đảng uỷ viên

VP Đảng

P. họp Nhà G

Thứ 3

16/01/2024

Từ 8h00

 

Dự Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2023 của Liên đoàn lao động TP

Chủ tịch công đoàn

Ô. Sơn

 

Số 53 Lạch Tray

Từ 9h30

 

Họp về phối hợp tổ chức các hoạt động của sinh viên trong học kỳ II

HT, PHT. HC-NV, TP. ĐT-QLKH,

PTP.ĐT-QLKH, Đoàn TN, Hội SV

P .ĐT-QLKH,

P.họp Nhà G

Thứ 4

17/01/2024

10h00-12h00

 

 

Điện lực Lê Chân thông báo ngừng cấp điện Khu GĐ để bảo dưỡng Trạm biếp áp

 

P.HC-TH

Khu GĐ

Từ 14h00

Làm việc với công ty HANET về giải pháp Camera thông minh

PHT.HC-NV, P.HC-TH, P.TS-HTQT

Bộ phận QTM

P.họp

Nhà G

Thứ 5

18/01/2024

10h00-11h30

Tổ chức Lễ chào cờ

BGH, P. ĐT-QLKH, Trưởng – Phó các Khoa, Đoàn TN-Hội SV, SV toàn trường

P. ĐT-QLKH và các đơn vị liên quan

F 301

15h00-17h00

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Đảng viên, cán bộ, giảng viên, người lao động và BCH Đoàn TN, Hội SV trường.

VP Đảng, P.HC-TH

 

F 301

Thứ 6

19/01/2024

Từ 13h30 – 17h00

Đảng uỷ trường giới thiệu 30 quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng, tại Quận uỷ Lê Chân

Đối tượng cảm tình đảng

Đoàn TN và CTSV

Số 202 Tô Hiệu -HP

14h00-17h00

Dự Workshop về định hướng phát triển kênh truyền thông với clb truyền thông.

PHT. HC-NV, P. TS.HT-QT

Diễn giả.  Nguyễn Trí Long

A 101

Thứ 7

20/01/2024

Từ 07h30 – 17h00

Đảng uỷ trường giới thiệu 30 quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng, tại Quận uỷ Lê Chân

Đối tượng cảm tình đảng

Đoàn TN và CTSV

Số 202 Tô Hiệu -HP

Chủ nhật

21/01/2024

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)