Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

06/11/2023

14h00-16h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu và CBCC

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK-HT

P.họp Nhà G

Thứ 3

07/11/2023

14h00-15h00

Họp hội đồng tuyển dụng xét hết thời gian thử việc cho CB, GV

Hội đồng tuyển dụng

P.HC-TH

P.họp Nhà G

15h30-17h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên

Các thành viên HĐ

P.ĐT-QLKH

P.họp Nhà G

Thứ 4

08/11/2023

10h00-11h30

Làm việc với BHXH Quận Ngô Quyền

Hiệu trưởng, KKT, PTP HC-TH, P.HC-TH (Y tế)

P.HC-TH

P.họp Nhà G

Thứ 5

09/11/2023

 

14h00-15h30

Nghiệm thu phần mềm Phản hồi đánh giá công tác giảng dạy và tính điểm rèn luyện

HT, Phó HT HC-NV, Ô Kiên, Bà Ngọc, TS. Mai, Bà Hồng Anh, Bà Huyền; Công ty Tân Phong

Công ty Tân Phong

P.họp Nhà G

Thứ 6

10/11/2023

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/11/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

12/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)