Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

05/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

06/6/2023

 

8h00-11h30

 

 

Cả ngày

 

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường HPU lần thứ I nhiệm kỳ 2023-2025

 

Dự Hội nghị tập huấn tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT

Theo kế hoạch và giấy mời

 

PHT. Trung, Bà Hồng Anh, bà Hiền, Ô. Tuyên

Hội SV

 

 

P.HC-TH

F301

 

 

Thanh Hoá

Thứ 4

07/6/2023

 

Cả ngày

 

 

 

Dự Hội nghị tập huấn tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT

PHT. Trung, Bà Hồng Anh, bà Hiền, Ô. Tuyên

P.HC-TH

Thanh Hoá

Thứ 5

08/6/2023

 

8h00-11h30

 

 

 

Làm việc với Ban Thư ký tuyển sinh

thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong công tác tuyển sinh năm 2023

BGH, Ban Thư ký tuyển sinh HPU

Ban Thư ký tuyển sinh

E201

Thứ 6

09/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

10/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

11/6/2023

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)