Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

12/02/2024

( Cả ngày )

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

 

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

Khu GĐ và KSSV

Thứ 3

13/02/2024

( Cả ngày )

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

 

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

Khu GĐ và KSSV

Thứ 4

14/02/2024

( Cả ngày )

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

 

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

Khu GĐ và KSSV

Thứ 5

15/02/2024

7h30 -08h15

Gặp mặt GV&NLĐ – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Toàn thể GV và người lao động

P.HC-TH và các đơn vị liên quan

A 101

Thứ 6

16/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

17/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

18/02/2024

 

 

 

 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP