Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024

Trân trọng thông báo tới các Thầy Cô lịch công tác tuần, từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

05/02/2024

14h00-16h00

Họp về việc cập nhật trạng thái sinh viên

CTHĐT, Trợ lý CT -HĐT, BGH, P.ĐT-QLKH , TTTTTV, KTT

 

P. ĐT-QLKH và TTTTTV

P. họp Nhà G

Thứ 3

06/02/2024

13h45-14h45

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Quận uỷ Lê Chân

GS. TS. NGƯT -

Trần Hữu Nghị

P.HC-TH C/bị xe

Số 10 Hồ Sen

15h00-16h00

 

 

 

 

 

 

Gặp mặt CBCC cuối năm 2023

HĐT, BGH và CBCC

PHT. HC-NV và NS

P. họp Nhà G

Thứ 4

07/02/2024

14h00-16h00

Họp bàn về phương án thu hút Tiến sĩ và giảng viên của một số ngành và  Mô tả công việc của CB, NV Trung tâm TT-TV

 

Chủ tịch HĐT, HT, PHT HC-NV,TP.ĐT-QLKH,  KTT,  BP -Nhân sự.

P. HC-TH

P.họp Nhà G

Thứ 5

08/02/2024

Từ 13h30

 

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (Từ chiều

ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024)

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

Khu GĐ và KSSV

Thứ 6

09/02/2024

(Cả ngày )

 

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

 

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

Khu GĐ và KSSV

Thứ 7

10/02/2024

(Cả ngày )

 

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

 

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

Khu GĐ và KSSV

Chủ nhật

11/02/2024

 

(Cả ngày )

 

Nghỉ Tết Giáp Thìn 2024

 

Toàn thể GV và người lao động

Bảo vệ trực 24/24

 

Khu GĐ và KSSV

 

 

PHÒNG HC-TH