Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

02/10/2023

14h00-16h00

 

Họp các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá CSGD

 

 

Nhóm chuyên trách HĐ TĐG

Thư ký HĐ TĐG

P.họp Nhà G

Thứ 3

03/10/2023

 

8h00 – 10h00

Họp mô tả vị trí các công tác

 

 

 

Hiệu trưởng, PHT

HC-NV, Bà Ngọc

P. HC-TH

P.họp Nhà G

Thứ 4

04/10/2023

 

Từ 8h00

 

 

 

Tiếp đoàn kiểm tra PCCC của Quận Lê Chân

PHT. HC-NV,

P.HC-TH, Ô. Hải,

Ô. Lương

P. HC-TH, Ô. Hải

Khu KSSV

Thứ 5

05/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

06/10/2023

(Chuyển lịch sang 14h ngày 09/10/2023)

14h00- 16h00

 

 

 

Nghiệm thu các phần mềm: điểm rèn luyện, thăm dò công tác giảng dạy, in và kết xuất bảng điểm tốt nghiệp

TS.Thanh, TS. Liên, ThS.Trung, TS. Mai, ThS.Kiên,CN.HuyềnCN.Ngọc

QTM

P. họp Nhà G

Thứ 7

07/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

08/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)