Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

01/01/2024

 

 

 

 

 

Thứ 3

02/01/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

03/01/2024

Từ 14h30

Họp Bình xét Khối trưởng, khối phó Khối thi đua các trường Đại học năm học 2023-2024

PHT HC –NV, CT-Công đoàn

P.HC-TH C/ bị xe

Số 18 Hoàng Diệu

Thứ 5

04/01/2024

Từ 8h00

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

BCH-Công đoàn, Ủy ban kiểm tra Đoàn trường

VP-CĐ

Số 53 Lạch Tray

Thứ 6

05/01/2024

Từ 14h00

Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2023, ký giao ước thi đua năm 2024

CT-PCT Công đoàn trường

Ô. Sơn, Bà Oanh

Số 88 ĐBP

Từ 19h30

Lễ biểu dương “Sinh viên 5 Tốt”, “Tập thể sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố năm 2023

BT Đoàn trường

Bà Oanh

Số 72 Nguyễn

Bỉnh Khiêm

Thứ 7

06/01/2024

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/01/2024

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)