Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 10/04/2023 đến 16/04/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023:
 

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

10/4/2023

14h00-17h00

Giao ban

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK - HT

E201

Thứ 3

11/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

13/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

14/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

15/4/2023

 

Từ 12h30

Tổ chức cho SV K26 đi tham quan trải nghiệm tại Quảng Ninh

P.ĐT-QLKH, P.TS-HTQT, Đoàn TN và SV K26

P.ĐT-QLKH

Quảng Ninh

Chủ nhật

16/4/2023

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)