Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 01/05/2023 đến 07/05/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023:
 

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

01/5/2023

Cả ngày

 

Nghỉ Lễ Giỗ tổ ùng HHùng Vương, 30-4 và 1-5

CB-GV-NV và sinh viên

Bảo vệ trực 24/24

Toàn trường

Thứ 3

02/5/2023

 

 

Cả ngày

Nghỉ Lễ Giỗ tổ ùng HHùng Vương, 30-4 và 1-5

CB-GV-NV và sinh viên

Bảo vệ trực 24/24

Toàn trường

 

 

 

 

 

Thứ 4

03/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

04/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

05/5/2023

10h00-11h30

Chào cờ tháng 5/2023

Sinh viên toàn trường

P.ĐT-QLKH và các đơn vị liên quan

F301

Thứ 7

06/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/5/2023

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)