Lịch tuần

Lịch công tác Tuần 13/3/2023 đến 19/3/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

         Áp dụng từ: 13/3/2023 đến 19/3/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

13/3/2023

14h00-17h00

 

Họp Hội đồng KH&ĐT thông qua CTĐT các ngành (Khoa QTKD và Khoa Ngoại ngữ)

CTHĐT,  HT, Thành viên HĐ KH&ĐT

HĐXDCTĐT các ngành, Thư ký –HĐTĐCTĐT, Chủ tịch HĐXDCTĐT khối GDĐC

E201

Thứ 3

14/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

15/3/2023

 

14h00-17h00

 

Họp Hội đồng KH&ĐT thông qua CTĐT các ngành (Khoa MT)

CTHĐT,   HT, Thành viên HĐ KH&ĐT

HĐXDCTĐT các ngành, Thư ký –HĐTĐCTĐT,

Chủ tịch HĐXDCTĐT khối GDĐC

E201

Thứ 5

16/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

18/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG HC-TH