Kỹ thuật điện tử

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Bảo An  - Hải Phòng
  • 30 Tháng 11, 2023
Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tham quan, trải nghiệm thực tế tại Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Bảo An - Hải Phòng

Với mong muốn giúp sinh viên có hiểu biết về văn hoá, môi trường làm việc của doanh nghiệp cũng như cơ hội việc làm của những kỹ sư điện tử...

CÔNG NGHỆ ĐEO TRÊN NGƯỜI- ỨNG DỤNG ĐỘT  PHÁ VỚI INTERNET OF THINGS(IOT)
  • 19 Tháng 3, 2023
CÔNG NGHỆ ĐEO TRÊN NGƯỜI- ỨNG DỤNG ĐỘT PHÁ VỚI INTERNET OF THINGS(IOT)

Internet of Things (IoT) là một hệ sinh thái phát triển nhanh chóng của các thiết bị được kết nối thúc đẩy sự đổi mới trong tất cả các lĩnh...

Việt Nam trước cơ hội làm chủ sản xuất chip – Đặc biệt ứng dụng trong IoT
  • 03 Tháng 11, 2022
Việt Nam trước cơ hội làm chủ sản xuất chip – Đặc biệt ứng dụng trong IoT

Internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) là sự phát triển của các dịch vụ Internet, không chỉ bao gồm các máy tính mà còn bao gồm...

Cơ hội học tập và nghề nghiệp của ngành Điện - Điện tử
  • 05 Tháng 5, 2021
Cơ hội học tập và nghề nghiệp của ngành Điện - Điện tử

Kỹ thuật Điện – Điện tử là gì?        Kỹ thuật điện - điện tử là ngành học nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến điện, điện tử...