Kỹ thuật điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện - Điện tử, Hệ Cao đẳng

a. Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt:  Điện tự động công nghiệp
+ Tiếng Anh: Control Engineering and Automation
b. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  chính quy
c. Yêu cầu về kiến thức:
Kỹ sư  Điện tự động Công nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên sâu về lĩnh vực trang bị và tự động hoá các quá trình công nghệ, đòi hỏi cả trình độ lý thuyết và đặc biệt là kỹ năng thực hành. Để trở thành kỹ sư Cao đẳng Điện Tự động Công nghiệp, sinh viên phải trải qua các môn học cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời phải trải qua các đợt thực hành cơ bản, thực hành tay nghề đảm bảo đủ rộng về phạm vi và đủ sâu sắc về kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tổ chức và động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ, nắm vững kiến thức cơ bản về nghề nghiệp kỹ năng thực hành để đảm bảo mọi nhiệm vụ của người kỹ sư điện trình độ cao đẳng  mà công tác chuyên môn đặt ra
      Kỹ sư điện tự động công nghiệp trình độ cao đẳng  khi tốt nghiệp cần :
- Có kiến thức cơ bản để phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các quá trình điện-từ-cơ-nhiệt trong các mạch, các hệ thống, thiết bị điện, các hệ thống điện tử  công suất và các hệ thống điện tử điển hình.
- Có kiến thức để phân tích các đặc tính của đối tượng điều khiển, cơ cấu chấp hành, các thiết bị đo lường, các khâu điều khiển đơn lẻ và hệ thống sản xuất tự động.
- Có kiến thức để phân tích, đánh giá chất lượng của hệ điều khiển một dây chuyền, hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, phát hiện hỏng hóc và các biện pháp khắc phục sự cố trong dây chuyền tự động.
d. Yêu cầu về Kỹ năng
+ Kỹ năng cứng:
- Quản lý, giám sát và vận hành các thiết bị trong hệ thống tự động hóa và những hệ thống điện trong các xí nghiệp công nghiệp.
- Ứng dụng các phương pháp mô hình hóa, các phần mềm chuyên dùng trong thiết kế hệ thống điều khiển vừa và nhỏ.
- Lắp đặt, cài đặt, lập trình điều khiển và hiệu chỉnh các khâu đơn lẻ, tích hợp cho một số dây chuyền tự động hóa điển hình ứng dụng điều khiển bằng PLC, Vi điều khiển, máy tính….
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng một số dây chuyền, hệ thống sản xuất tự động điển hình.
- Phát hiện các sai hỏng và đưa ra các phương án xử lý và bảo trì thiết bị, hệ thống.
+ Kỹ năng mềm:
- Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
- Có khả năng  tư duy giải quyết các vấn  đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện - Điện tử nói chung và trong chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp nói riêng.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn qui định của trường Đại học Dân Lập Hải Phòng làm cơ sở cho việc khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành điện, điện tử như MATLAB, EAGLE, ORCAD, PSPICE, LABVIEW...
- Về ngoại ngữ có khả nằn giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, có thể trình bày những nội dung chuyên ngành bằng tiếng anh.
e. Yêu cầu về thái độ:
- Có ý thức  trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
- Có kiến thức cơ bản về giao tiếp xã hội, về tổ chức quản lý.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc
f. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
- Tại các các doanh nghiệp, công ty sản xuất có ứng dụng công nghệ tự động hóa; các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phầm thiết bị và hệ thống tự động hóa; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực tự động hóa trong  và ngoài nước ; các cơ quan hành chính sự nghiệp… với vai trò người vận hành, quản lý hệ thống , cải tạo nâng cấp hệ điều khiển có thể là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực điện và tự động hóa.
g. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có khả năng học lên các trình độ đại học theo hình thức liên thông tại các trường Đại học, Cơ sở đào Đại học
          Kỹ sư ngành điện tự động công nghiệp trình độ cao đẳng có khả năng làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất và sửa chữa công nghiệp có khả năng tiếp cận công nghệ mới, học tập để nâng cao trình độ  và nghề nghiệp.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên