Du Lịch

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (CHUẨN ĐẦU RA)

CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH – ĐHDLHP

(HỆ ĐẠI HỌC)

 

1.      Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Dân lập Hải Phòng có năng lực:

- Áp dụng các kiến thức đã học về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành để:

+ Tổ chức đón tiếp và phục vụ khách du lịch;

+ Xây dựng các chương trình du lịch;

+ Marketing và bán sản phẩm du lịch;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Điều hành các chương trình du lịch;

+ Điều hành, quản lý khách sạn;

+ Tổ chức phục vụ tại nhà hàng, khách sạn;

+ Tham gia các hoạt động quản lý nhà nước về du lịch;

- Phát hiện, phân tích, đánh giá các mặt tích cực và hạn chế trong các hoạt động du lịch, lữ hành và khách sạn; đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực du lịch và lữ hành.

- Hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - khai thác các sản phẩm du lịch mới, nghiên cứu các vấn đề về du lịch và lữ hành.

2.      Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp Khoa Văn hóa Du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năng:

- Thành thạo kỹ năng hướng dẫn du lịch, điều hành du lịch; lễ tân, buồng, bàn, bar trong khách sạn;

- Khai thác và sử dụng thông tin du lịch và lữ hành một cách có hiệu quả;

- Cộng tác, cởi mở, ưa thích tìm hiểu, học hỏi và luôn muốn vượt qua thách thức;

- Giao tiếp có hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác; kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng quan hệ khách hàng và phục vụ khách hàng hiệu quả;

- Nắm bắt các xu hướng phát triển mới của du lịch, lữ hành và áp dụng hiệu quả trong công việc.

3.      Về ngoại ngữ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Dân lập Hải Phòng đạt chuẩn ngoại ngữ (B1 Tiếng Anh) theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) hoặc các thứ tiếng khác (tiếng Trung, tiếng Nhật) với trình độ tương đương. Cụ thể sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

- Diễn đạt quan điểm của mình về những vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội nói chung và các vấn đề chuyên ngành du lịch và lữ hành nói riêng, sử dụng thông thạo ngoại ngữ để giao tiếp với du khách và thuyết minh hướng dẫn du lịch;

- Đọc hiểu các văn bản thông thường, các tài liệu chuyên môn liên quan đến du lịch và lữ hành; nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành du lịch, lữ hành;

- Biên soạn thư tín và các mẫu đơn thông thường, các văn bản khác ở mức độ cơ bản.

4.      Về tin học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năng:

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho chuyên môn về du lịch và lữ hành; tiếp cận với các phần mềm chuyên ngành tiên tiến;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Office hoặc tương đương và đạt chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế.

5.      Về phẩm chất đạo đức

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Dân lập Hải Phòng có niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống và trong lĩnh vực chuyên môn về du lịch và lữ hành;

- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa;

- Tuân thủ luật pháp.

6.      Về sức khỏe

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trường Đại học Dân lập Hải Phòng:

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về thể dục thể thao trong rèn luyện sức khỏe nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực cho bản thân;

- Thành thạo tối thiểu một môn thể thao như một công cụ hữu hiệu để thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

 

Khoa Du lịch